Overhalla Kommune

Overhalla kommune har vært en selvstendig og tilnærmet uendret kommune siden kommunene ble dannet for snart 200 år siden.

Overhalla er en kommune med sterkt næringsliv – fortrinnsvis innenfor skog- og jordbruk, samt en industriklynge i sterk vekst i Skogmo Industripark. Bygg og anlegg, samt transport, er sterke bransjer i industriparken, men fiskevaksinebedriften Pharmaq, som er verdensledende i sin bransje, er den største aktøren.

Elva Namsen går gjennom kommunen og bidrar til stor aktivitet knyttet til laksefiske. Namsen er en av de største lakseelvene i Norge og om sommeren er kommunen sterkt preget av dette.

Kommunen har de siste årene satset sterkt på nye skoler og barnehager og er nasjonalt helt i front på framtidsretta bygg gjennom en svært offensiv klima- og miljøplan.. Både Overhalla barneskole og Skage barnehage har anlegg for å utnytte solenergi (solcellepanel og solfangere).

Flertallet av de om lag 3850 innbyggerne i kommunen stemte imot å gå sammen med Namsos og flere andre nabokommuner under kommunereformen i 2015.