Overhalla Idrettslag

Overhalla Idrettslag er et fleridrettslag som ble stiftet i 1903. I perioder har det vært flere idrettslag i kommunen, men siden 1960-tallet har OIL vært eneste fleridrettslag og dekker hele kommunen med aktiviteter som skal ivareta hele befolkninga. OIL har alltid vært en svært viktig aktør i lokalsamfunnet.

I dag er det også golfklubb, motorklubb og bokseklubb i kommunen.

Overhalla Idrettslag har mer enn 1000 medlemmer og har egne grupper for friidrett, fotball, håndball  ski og svømming. Det er dessuten egen gruppe for mosjonsaktivitet. Friidrett har alltid stått på programmet sammen med ski – og klubben har hatt utøvere på nasjonalt toppnivå i begge disse idrettene. Fotball og håndball samt mosjon er de store breddeaktivitetene.

Overhalla Idrettslag er en stor anleggseier. Siden tidlig på 1980-tallet er det bygd lysløyper, fotballbaner, friidrettsanlegg, og flere mindre anlegg i idrettslagets regi på dugnad – og OIL står som eier av disse. Idrettshallen Gimle ble bygd og har vært drevet som andelslag med stor dugnadsinnsats, men overtatt av Overhalla kommune for noen år siden. Svømmehallen eies også av kommunen.